...
loader image

Bogusław Lustyk jest artystą wybitnym, wszechstronnym i uznanym. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, a jego dzieła są ozdobą wielu kolekcji i wnętrz na całym świecie. Artysta realizuje się zarówno w delikatnych pastelach, jak i drapieżnych kompozycjach, nasyconych kolorem. Jest niepowtarzalny.  Każdy, kto kocha sztukę, w zależności od własnej wrażliwości, może znaleźć w jego twórczości coś dla siebie.

Fotografie © Cz.Czapliński

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.