...
loader image

Bogusław Lustyk jest artystą wybitnym i wszechstronnym. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, a jego dzieła są ozdobą wielu kolekcji i wnętrz na całym świecie. Artysta realizuje się zarówno w delikatnych pastelach, jak i drapieżnych kompozycjach, nasyconych kolorem. Każdy, kto kocha sztukę, w zależności od własnej wrażliwości, może znaleźć w jego twórczości coś dla siebie.

Bogusław Lustyk mówi: …. moja sztuka bierze się z zadziwienia różnorodnością inspiracji, bogactwem bodźców i skojarzeń, jest dzieckiem nieokreśloności, nie ma odniesień do realnych zdarzeń…..

Fotografie © Cz.Czapliński

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.